Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
"BIOSEPAS PLIUS" efektyvus pajuodavimų baliklis Padidinti

"BIOSEPAS PLIUS" efektyvus pajuodavimų baliklis

4,99 €

Pristatymo terminas: 3 - 5 darbo dienos

"Biosepas plius" efektyvus pajuodavimų baliklis

Paskirtis: nubalina patamsėjimus, pajuodavimus tarpuose tarp plytelių higienos patalpose (voniose, dušo kabinose, WC), nuo angokraščių, mūro sienų, akmenų, plytelių.

Naudojimo būdas: pajuodavusį paviršių atidžiai nupurkšti. Pagal poreikį procedūrą galima kartoti po 6 -10 val. Naudojant patalpų viduje būtina patalpas išvėdinti. Išeiga- 300 ml/3-7,5 m2. Produkto likutį laikyti originalioje pakuotėje, teigiamoje temperatūroje, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Sudėtyje yra 3-5 % natrio hipochlorito tirpalo.

 

Pavojinga

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P501 Turinį arba talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.