Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
"BIOSEPAS" pelėsių baliklis Padidinti

"BIOSEPAS" pelėsių baliklis

nuo 12,30 €

Pristatymo terminas: 2 - 3 darbo dienos

BIOSEPAS didelės koncentracijos skystis, skirtas  balinti pelėsius bei organinės kilmės tamsias dėmes, apnašas nuo visų kietųjų mineralinių paviršių pastatų viduje ir išorėje (angokraščių, betono, tinko, akmens, dažytų sienų, lubų, voniose, rūsiuose, samanas nuo trinkelių). Tinka naudoti žmogaus gyvenamose patalpose, maisto pramonės įmonėse, ligoninėse. Naudojimas: priklausomai nuo mineralinių paviršių užterštumo, skiedžiamas vandeniu tūrio dalimis nuo 1:3. Išeiga 1 l užteks 3 m².

 

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Nr. 852362052; 868753378.

 

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P501 Turinį arba talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.