Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

Taisyklės Suprantu
VABAS, insekticidas-impregnantas Padidinti

VABAS, insekticidas-impregnantas

nuo 8,39 €

Pristatymo terminas: 2 - 3 darbo dienos

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojant visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

 

VABAS yra insekticidas, ir apsaugo  medieną nuo graužiančių  vabzdžių (naminių ūsuočių, skaptukų, naminių ilgaūsių) jų lervų, stabdo jų vystymąsi.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet  perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą. Naudojamas pastatų viduje ir lauke eksploatuojamai medienai,  medinėms konstrukcijoms ir gaminiams (rąstams, gegnėms, grebėstams, dailylentėms,  sodo  baldams,  pavėsinėms,  ir  pan. ). Panaudojus preparatą pastatų viduje patalpas būtina išvėdinti. Prieš naudojimą nuo medienos būtina nuvalyti purvą, dulkes, pašalinti žievę, senus dažus. Profilaktinei medienos apsaugai preparatą skiesti vandeniu 1:1. Vabzdžių ir jų lervų naikinimui preparatą naudoti neskiestą. 

Vabzdžių ir jų lervų naikinimui preparatą gausiai tepti ant medienos teptuku ar/ir įpurkšti į vabzdžių išgraužtas landas. Priklausomai nuo lervų buvimo gylio šią procedūrą gali tekti pakartoti 2-3 kartus išlaikant 10-15 dienų pertraukas. Laikyti ir naudoti tik teigiamoje temperatūroje.

Išeiga: 1 m² reikia apie 300 ml VABAS darbinio tirpalo.

 

 

ATSARGIAI

 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P501 Turinį arba talpyklą šalinti vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais.