VABAS - nuo medieną graužiančių kinivarpų, skaptukų,naminių ūsuočių vabzdžių

VABAS biocidas. Medienos konservantas. Vabas naudojamas pastatų viduje ir lauke eksploatuojamai medienai  medinėms konstrukcijoms ir gaminiams ( rąstams, gegnėms, grebėstams, dailylentėms,  sodo  baldams,  pavėsinėms,  ir  pan.  )  apsaugoti  medieną nuo graužiančių  vabzdžių (naminių ūsuočių, skaptukų, naminių ilgaūsių) jų lervų, stabdo jų vystymąsi. Prieš naudojimą nuo medienos būtina nuvalyti purvą, dulkes, pašalinti žievę, senus dažus. Profilaktinei medienos apsaugai preparatą skiesti vandeniu 1:1. Vabzdžių ir jų lervų naikinimui preparatą naudoti neskiestą.  Vabzdžių ir jų lervų  naikinimui  preparatą  gausiai  tepti  ant  medienos  teptuku ar / ir  įpurkšti  į  vabzdžių  išgraužtas landas. Priklausomai nuo lervų buvimo gylio šią procedūrą gali tekti  pakartoti  2-3  kartus išlaikant 10 -15 dienų pertraukas.  Laikyti ir naudoti tik teigiamoje temperatūroje. IŠEIGA : apie 300 ml/1 m² Vabas darbinio tirpalo.

Gali sukelti alerginę odos reakciją; Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje; Saugoti, kad nepatektų į aplinką;Stenkitės neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio;Mūvėti  apsaugines  pirštines/dėvėti  apsauginius  drabužius/naudoti  akių (veido) apsaugos priemones;PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu;Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (85) 236 2052, mob. 8 687 53 378

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.(10-14 17.5)BSV-11599(A-08VNO603292-19-168), galioja iki 2024-06-10